Ads 468x60px

Декларації та закониДЕКЛАРАЦІЯ
прав та обов'язків членів учнівського самоврядування
ПРАВА

1.       Вдосконалювати       себе       як особистість. Само реалізуватися,
2.       Вчитися.    Досягати   успіхів   у навчанні,   реалізовувати   творчі здібності.
3.       Обирати і бути обраним в члени учнівського самоврядування.
4.       Проявляти        активність        та самостійність в організації життя учнівського самоврядування.
5.       На         медичну         допомогу, харчування.               відпочинок, фізичний розвиток, психологічну підтримку.
6.       Створювати та брати участь у роботі    громадських              організацій, асоціацій,    секцій,    гуртків    за інтересами.
7.       На свободу думки.
8.       Володіти своїм майном.
9.       На   недоторканість,   захист   від втручання    в   особисте   життя, нападів на честь.
10.     Захищати свою честь та гідність у керівних органах учнівського самоврядування.
11.  Послідовно обстоювати свої права.

ОБОВ'ЯЗКИ
1.      Любити      свою   батьківщину, Державу Україну.
2.      Виконувати закони України "Про мови".
3.     Берегти      народну   спадщину, дотримуватися      родинних      та училищних традицій.
4.      Вчитися     успішно,   працювати творчо.
5.      Вміти      самостійно приймати відповідальні рішення.
6.      Діяти у правовому полі.
7.      Брати участь у масових заходах.
8.      Поважати   представників   інших культур та релігій.
9.      Набувати досвіду демократичної поведінки.
10.    Утверджувати  принципи загальнолюдської моралі.
11.    Берегти    власне         здоров'я. Пропагувати     здоровий     спосіб життя.


Закон
про захист честі і гідності учня училища


Особистість кожного, хто працює чи навчається в училищі є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоровю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:
-  нанесення побоїв, побиття;
-  загроза, залякування, шантаж;
-  вживання образливих слів, кличок;
-  дискримінація за національними і соціальними ознаками;
-  глузування з фізичних недоліків;
-  навмисне доведення іншої людини до зриву чи стресу;
-  поява в стані сп'яніння;
-  добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки");
-  здирство, вимагання;
-  крадіжка;
-  псування особистих речей інших людей; брудні наклепи, плітки;
-   будь-які дії чи слова, що ображають честь і гідність іншої людини.Закон
про прогули та спізнення


Прогул - це неявка на уроки без попередження і відкритого її виявлення причин (достатньо серйозних) або без документального підтвердження причин неявки (заяви батьків, довідки з лікарні, тощо).
Якщо у учня є необхідність пропустити урок, він повідомляє про це викладача, вказує причину.
Спізнення - це поява учня в кабінеті, майстерні, лабораторії  після того, як педагог почав урок, без попередження і відкритого пояснення причин або без такого пояснення після закінчення уроку.
Кожний викладач  систематично веде облік відвідування і спізнення в класних журналах на своїй предметній сторінці.
В разі систематичних прогулів, спізнень викладач звертається до класного керівника та до дирекції училища.
 Прогул і спізнення - вчинки, що ображають гідність і марнують час викладача і учнів, тому за прогул і спізнення винуватці повинні вибачитись.
Закон про права і обов’язки учнів


Кожен, хто навчається в училищі, має право:
-          діяти   на   свій   розсуд,   вільно   висловлювати   свою  думку,   не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;
-          подати    свою    пропозицію,    вимогу    президенту      або   в  Учнівську Раду;
-          висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган учнівського самоврядування;
-          брати участь у будь-яких сферах училищного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т.д.);
-          ставити питання про перебування в навчальному закладі учня, який по своїми діями порушує закони та правила училища;
-          вибирати факультативи, додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;
-          вимагати, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Кожен учень зобов'язаний:
-          пройти курс навчання в училищі;
-          подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
-          виконувати вимоги педагогів по підготовці до уроків;
-          дотримуватися норм статуту та правил учня.
Закон

про побутову культуру
Кожен учень  повинен дбати про високу побутову культуру в училищі.
Побутова культура — це вміння бути охайним, стриманим у поведінці, вміння бережливо ставитись до училищного  майна і робити все для його збереження.
В училищі вважається варварством і не допускається :
¾    смітити;
¾    плювати;
¾  писати на меблях, стінах та інших не призначених для писання предметах;
¾    ламати меблі, обладнання, виводити з ладу засоби технічного навчання, псувати книги;
¾    завдавати шкоди особистим речам учнів, викладачів чи працівників училища.
 

Для того, що мати майбутнє, необхідно бути готовим робити щось нове сьогодні.

Найсильніший той, хто має силу керувати самим собою.

Учнівське самоврядування - це шлях до цікавого, самостійного життя.

 
Blogger Templates