Ads 468x60px

Кабінет Міністрів

Кабінет міністрів
1. Виконує роль виконавчого органу учнівського самоврядування. Очолюєтьсязаступником Президента з питань роботи міністерств, що затверджується строком на два роки.
2. Кабінет міністрів:
-  вносить на розгляд Учнівської Ради , засідання учнівського самоврядування пропозиції щодо зміцнення навчально – виховної , наукової , культурно – спортивної бази училища;
-  залучає додаткові джерела;
-  стимулює творчий підхід  до вирішення нагальних проблем учнівського самоврядування;
-  підводить щосеместрові підсумки роботи  учнівського самоврядування.
Робота кабінету міністрів реалізується  через діяльність  міністерств.
3. Міністерство освіти утворюють:
• Міністр освіти (є відповідальним за діяльність міністерства)
• Відділ освіти (забезпечує роботу міністерства по окремим напрямкам)
• Навчальний центр та сектор “ Знання” (здійснює постійний контроль за успішністю учнів в разі потреби організовує допомогу учням які
не встигають).
4. Міністерство дозвілля і культури:
• міністр культури (є відповідальним за діяльність, роботу міністерства).
• Відділ культури забезпечує роботу міністерства по окремим справам.
• Центр творчого розвитку та сектор “ Дозвілля”  здійснюють основні завдання культурного сектору (організовують дозвілля, сприяють проведенню вечорів, вечорниць, екскурсій, К.В.К... )
  5.  Міністерство інформації:
• здійснює інформаційно – просвітницьку роботу серед учнів через училищну пресу;
• проводить роботу, спрямовану на формування всебічно і гармонічно розвинутої особистості;
• бере участь у проведенні заходів, лекцій, читань різнобічного тематичного плану.
  Структура міністерства інформації.
Редколегія  (міністр, радники).
• спрямовує діяльність міністерства, координує його роботу.
          Центр зв’язку.
• забезпечує роботу міністерства в окремих справах.
Прес центр – координуючий центр всіх інформаційних служб: поліграфічний відділ (відділ оформлення), фітовідділ, відділ реклами.
     Склад прес центру утворюють: головний редактор, редактори окремих відділів, кореспонденти, художники.
Форми роботи прес центру.
• газета (своєрідний літопис училища).
• прес – бюлетень (терміновий випуск міні газети підсумкового змісту).
• фотогазета (шкільна газета може носити характер звіту про конкурси, свята, фестивалі, спортивні заходи тощо).
• рекламний вісник.

6. Спортивно – оздоровче міністерство:
Міністерство  декларує
• міністр спорту очолює відділ спорту є відповідним за роботу міністерства.
• спортивний центр  забезпечує роботу міністерства в окремих напрямах.
Сектор  спорту організовує і проводить спортивно – масову роботу, оперативні змагання, в тому числі так звані “козацькі забави”, залучає учнів до участі в роботі спортивних секцій.
7.   Міністерство екології та праці:
• міністр екології та праці  (є відповідальнім за діяльність міністерства)
• Відділ праці та екології (забезпечує роботу міністерства в окремих напрямах)
• Центр корисних справ (надає допомогу по збереженню училищного майна)
• гуртки (імідж, сучасне моделювання, ремісник)
Алгоритм діяльності лідерів учнівського самоврядування

Міністр освіти і науки
1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.
2.3алучає учнів в  предметні та фахові гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків.
3.Надає допомогу педагогам  в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп.
4.Проводить заходи, направлені на підвищенні якості знань учнів - це
педметні олімпіади,
 конкурси фахової майстерності, тематичні вечори, огляди підручників.
5.  Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, виготовлення посібників.

Міністр дисципліни та правового захисту учнів

1.Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей,сиротам, напівсиротам.
2.Забезпечує захист прав та інтересів учнів.   
3.Здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків виробничого та теоретичного навчання.
4.Організовує бюро добрих послуг, скриньку довіри.
5. Виходить з пропозиціями до батьківського колективу, ради профілактики з питань поведінки учнів.

Міністр культури  і  дозвілля

1.Організовує проведення конкурсів, КВК і оглядів художньої самодіяльності, виставки творчих робіт учнів.
2.Творчо керує центром розвитку проведенням культурно- масових заходів.        
         3.Вивчає побажання учнів щодо організацій і робіт гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій.


Міністр фізкультури і  спорту
1 .Запис учнів в секції та групи здоров"я.
2.Організовує проведення змагань спортивних свят, туристичних походів, секцій,  подоржей.
3.Залучає батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.
4.Організовує загальноучилищні  спортивно-оздоровчі заходи.
5. Пропонує здоровий спосіб життя( антиалкогольну, анти тютюнову,антинаркотичну програми)

 Міністр  інформації

1.Інформує учнів, батьків, педагогів  про всі події, які відбулися в училищі.
2.Випускає щомісячну газету учнівського самоврядування  «Лідер».
3.Висвітлює цікаві училищні події та  традиції: День сім’ї, вечорниці, виставки малюнків, круглі столи і т.інше.

 Міністр  екології і праці

1 .Виховує в учнів бережливе ставлення до збереження училищного майна.
2. Проводить екологічні вечори, акції, конференції та інше.
3. Організовує змагання між групами  колективами по кращому озелененню кімнат і навчальних кабінетів.
6.Формує екологічну культуру людини,її гармонію з природою.
7.Проводить трудові десанти по благоустрою училищної території.

 

Для того, що мати майбутнє, необхідно бути готовим робити щось нове сьогодні.

Найсильніший той, хто має силу керувати самим собою.

Учнівське самоврядування - це шлях до цікавого, самостійного життя.

 
Blogger Templates