Ads 468x60px

Учнівська рада

Учнівська Рада

Скликається Президентом. Засідання Ради  є правомочним, якщо  у ньому  бере участь не менше двох третин її членів. Рішення Ради приймається простою більшістю  голосів присутніх  на засіданні її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Президента.
 Метою діяльності Ради є:
Ø  сприяння  демократизації навчально – виховного процесу;
Ø  об’єднання  зусиль учнівського  і педагогічного колективів з батьками щодо вдосконалення навчально – виховного процесу в училищі;
Ø  формування позитивного іміджу та демократичного  стилю училища;
Ø  підвищення ролі учнів у вирішенні питань пов’язаних з організацією навчально виховного процесу.
 Основними завданнями ради є:
підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії трикутника : учні, педагоги, батьки;

інші функції відповідно до визначеної проблеми.

Учнівська рада:

кординує роботу міністерств, доводить до них конкретні завдання діяльності;
котролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
ухвалює рішенням з найважливіших питань життя училища в межах своєї    компетенції;
бере участь в організації невідкладної допомоги слабовстигаючим учням;
організовує і контролює чергування в училищі;
здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоровя, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, постів, штатів тощо.

Положення про Учнівську Раду

Обраним до Учнівської Ради може бути кожен учень, що навчається в училищі,  визнає його статус і дотримується правил учня.

Кожна група  обирає двох представників до Учнівської Ради.
Учнівська Рада  вирішує питання про порушення правил поведінки та обов’язків  і в залежності від кількості і ступеня порушень накладає 
стягнення (вибачення, повторне чергування, попередження про клопотання, клопотання про виключення тощо).
Учні, що входять до Учнівської Ради, організовують роботу визначених Президентом міністерств.

 

Для того, що мати майбутнє, необхідно бути готовим робити щось нове сьогодні.

Найсильніший той, хто має силу керувати самим собою.

Учнівське самоврядування - це шлях до цікавого, самостійного життя.

 
Blogger Templates